سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

آبان 92 - Note Heart
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا


Note Heart


Love

 

من، عاشق زمستـانـم ..          

عـاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه میــروی ..

         که سُـر نخــوری .. !

که گونـــه هــایـت از سرمـــا سـرخ شــده اسـت ..

سـر خـود را تــا حـد ممکن در یقــه ات فــرو کـــرده ای ..

دست هــایـت در جیبـت به هم مچـالــه شــده

معصومـــانـــه بـه زمیـــن خیـــره ای

چقــدر دوست داشتنــی شـــده ای ..

حرفــم را پس میگیـــرم ..

من عاشق زمستــان نیستــم ،

عـاشق تــ ــوام ..


ثبت شده در پنج شنبه 92/8/30 ساعت 1:39 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

عاشقانه ها


آغوش تــو ..

متــرادف امنیـت است ..


آغوش تــو ..

ترس‌ های مــرا میبلعد ..

لغت‌ نامــه‌ هــا دروغ می‌گفتنــد ..

آغوش تــو

یعنی پــایـان سردردهــا ..


یعنی آغاز عاشقانــه‌ تریــن رخــوت‌ هــا

آغوش تــو یعنی، "من" خوبـــم !


ثبت شده در یکشنبه 92/8/26 ساعت 7:59 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

 

Love


بـــاورت میشــه،

هیـــچی به دهنـــم نمیــرسه؟

حتــی یه جملــه !!

این احســاس رو نمیتـونـــم بنـویــسـم ..

انگــار واقعــا دلــم، کـار داده دستـــم ..

ایـن روزهــا دنبـــال بهتـریــن جملــه ام ..

بــرای ثبـت ایـن لحـظه هـا ..

امـا جملــه ای پیــدا نکــردم ..

که بتونــه بــودنتــو به رخ هـمــه بکشــه ..

فقط و فقــط ..

" دوستـت دارم .. "


1392/08/18


ثبت شده در پنج شنبه 92/8/23 ساعت 9:28 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

LOve M


شاید سالها بعد در گذر جاده ها ..                      

         بی تفاوت از کنار هم بگذریم ،

و بگوییم آن غریبه ،             

                         چقدر شبیه خاطراتم بود ..


ثبت شده در جمعه 92/8/17 ساعت 11:11 صبح توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

سید الشهدا


ببخش اما واقعا عاجزم چیزی بنویسم ..

این حروف ، توان وصف ندارند ..


ثبت شده در سه شنبه 92/8/14 ساعت 8:23 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

برای من نوشته، گذشته ها گذشته ..

تمام قصه هام هوس بود ..

برای او نوشتم ..

برای تو هوس بود،

ولی برای من نفس بود ..

کاشکی خبر نداشتی دیوونه نگاتم ..

یه مشت خاک ناچیز

افتاده ای به زیر پاتم ..

کاشکی صدای قلبت ‏نبود،

        صدای قلبم ..

کاشکی نگفته بودم،

تا وقت جون دادن باهاتم ..

نوشته، هر چه بود تموم شد ..

نوشتم عمر من حروم شد ..

نوشته، رفته ای ز یادم،

نوشتم شمع رو به بادم ..

نوشته در دلم هوس مرد،

نوشتم دل توی این قفس مرد ..

کاشکی نبسته بودم زندگیمُ به چشمات

لعنت به من که آسون به یک نگات شکستم

به این دل دیوونه راه گریزُ ساده بستم ..


ثبت شده در یکشنبه 92/8/12 ساعت 9:9 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

چند لحظه کنارم بشین                    

فقط یک رویای کوتاه با تو

                           تنها همین ..

ته آرزوهای من همین لحظه شده    

           ته آرزوهای من رو ببین ..

فقط چند لحظه کنارم بشین  

           فقط چند لحظه به من گوش کن

هر احساسیُ غیر من توی جهان

            واسه چند لحظه فراموش کن ..

    برای همین چند لحظه

همه سهم دنیامُ از من بگیر        

          فقط این یک رویا رو با من بساز

همه آرزوهامُ از من بگیر ..

              نگاه کن، فقط با نگاه کردنت

منُ توی چه رویایی انداختی ..

به هر چی ندارم ازت راضی ام ،        

تو این زندگی رو برام ساختی

                      به من فرصت هم زبونی بده

        به من که یک عمر بهت باختم

واسه چند لحظه خرابش نکن    

                بتی رو که یک عمر ازت ساختم

 فقط چند لحظه به من فکر کن

نگو لحظه چی رو عوض میکنه ..      

همین چند لحظه برای یک عمر

     همه زندگیمُ عوض میکنه ..

برای همین چند لحظه                    

همه سهم دنیامُ از من بگیر

           فقط این یک رویا رو با من بساز

    همه آرزوهامُ از من بگیر ..


ثبت شده در جمعه 92/8/3 ساعت 8:24 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

از این رویـــای طـولانــی، از ایــن کابـــــوس بیـزاریــــم

از این حسـی که میــدونی و میــدونم بـه هـم داریــم

از این که هر دو میـــدونیـــم نبایــد فکــر هـــم باشیـم

از این که تا کجـــا میریــم، اگه یک لـحظه تنهــا شیـم

نه میتونـم از این احساس رهـــا شم تا تو تــنها شی

نه اون انـــــدازه دل دارم ببــــینم بـــا کســـی بــاشی

نمیتــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــم

دارم مـیسوزم از وهــم تبــی که هــر دو میــگیریـــــم

از این که هر دومــــون با هم لـب یک تیغ راه میـــریـم

برای زندگــــی با تــو ببــیــن مــــن تــــا کجــــــا میـرم

واســـه یک روز ایــن رویــــــا دارم هــر روز میـمــیــــرم

نه میتونـم از این احساس رهـــا شم تا تو تــنها شی

نه اون انـــــدازه دل دارم ببــــینم بـــا کســـی بــاشی


ثبت شده در جمعه 92/8/3 ساعت 8:0 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

" الحمـدلله الذی جعلنـا                                       

من المتمسکین بـولایه

                                       امیـرالمومنین (ع) "

 

♥ عیـــــــد غدیـــــــــر خــم مبارکـــــ ـــ ــ ـ ♥


ثبت شده در چهارشنبه 92/8/1 ساعت 6:55 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |


Design By : AMiR _ 2014