سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

اسفند 92 - Note Heart
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا


Note Heart


این شعر با معنی و فوق العاده زیبا و همچنین آشنا رو تقدیم به دوستانی

که بین مطالب بی محتوای این روزهای مملکتمون دست و پنجه نرم میکنن، میکنم ..

و دوست نداشتم هیچوقت چنین شعری رو بزارم .. (کفرنامه)


حالم این روزها حال خوبی نیست

مثــل حـــال عقــــــــاب، بی پـــرواز

شکل حــال ژکونـــــد، بی لبخنـــــد

مثـــل احــــوال تـــار، بی شهنـــــاز

دود میـشـــه کلمبـیــــــــا هــــر روز

بیــن نـخ هـــــای پــــاکت کِنـتنــــم

سقـط میشــه تـــرانـه ای هـر شب

تــوی گیـلاس سبــــز اَبـسِنـتـــــــم

زنـدگیـــــــم مثـــل بیــــخ دیـــــواری

تـــوی تــــاریـــــخ تلــــخ و تکـــــراری

اون شبی که صدای نسرین داشت

تـــوی سلــول ســـرد، می پـژمـــرد

بی بی سی، تیتــر اولش ایـن بـود

ممـــــه آنجلیـنـــــــا رو لـولــو بـــــرد

من سفـــر کــردم از تـرانـــــه شـدن

کـوچ کــــردم بــه سرزمیــن سکـوت

بــا گـذرنــــامـــه ای کــه رو جلــدش

جای ایـران نوشتـه بود لی لی پوت

کشوری که تـوی اون ستاره میشن

بــا دوتــــا فیـلـــم بنـــــد تمبــــونــی

آدم هــاش بــرگزیـــــده میشـن بــــا

قــــاشـــق داغ روی پیشــــــونـــــی

همـــــه عمـــرشونـــو پــــُــــز مــیدن

بـــه یـــه لــــوح گلـــی گنــــدیـــــــده

رستــمــن قـــــاتـلای سهــــرابــــــی

کـــه بـــه ســــاز اونــــا نــرقصیــــــده

جـک و بـــا لوبیـــــای سحــر آمیــــــز

کـاشتـــن تــــوی خـــاک نــــابـــــارور

پیچک سبــزشـون بــه ابــرها رسیـد

تـا کــه غولـی پاییـــن بیــــــاد آخــــر

شعبـــده بازی تـوی لبـــاس سفیـــد

دلقـــکی بـــــــا کــلاه شــیــپــــــوری

یــه رابیــن هـــود ســـر به راه شــده

یــــا گوریـــــــل بنفــــش انگــــــــوری

شادیــمـــون قـــــد تـــوپ فوتبــــالــه

پــــرچـــــم سـرزمینــمــــون چینـــی

من هنــــــــوزم یــــه پـــونــــــزم روی

صنــــــدلـی معلــــــــــــم دینـــــــــی

حالـم این روزهــا حال خوبی نیست

قلوه سنگی تو کفش این دنیــاست

من بــه روزهــای شـــاد مشکوکـــم

شک دارم ختـــم ماجـــرا اینجــــاس

من سفـــر کــردم از تـرانـــــه شـدن

کـوچ کــــردم بــه سرزمیــن سکـوت

بــا گـذرنــــامـــه ای کــه رو جلــدش

جای ایـران نوشتـه بود لی لی پوت

 

"یغما گلرویی"

 

.: Link Download :.


ثبت شده در سه شنبه 92/12/13 ساعت 8:28 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

با قلم میگویــم ..

        ای همــزاد ،

                ای همــراه ،

                        ای هم سرنوشت ..

      هردویمان حیران بازیهای دورانهای زشت !

 شعرهـایــم را نوشتـی ، دست خـوش ..

   اشکهایـــم را کجـا خواهی نـوشت ؟


ثبت شده در سه شنبه 92/12/13 ساعت 7:10 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

این روزها جای خالی " تـو " را،

با عروسکی پر می کنم ..

همانند توست،

مرا " دوست ندارد " ..

احساس ندارد ! ..

اما هر چه هست،

" دل شـکـســتـن " بلد نیست ..


ثبت شده در سه شنبه 92/12/6 ساعت 6:3 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

من! ..

مرا که میشنـاسی؟!

خودمم، کسی شبیه هیچکس!

کمی که بین نوشته هایم بگردی، پیدایم میکنی ..

مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر ..

اگر نوشته هایم را بیابی،

منم همان حوالی ام ..


ثبت شده در پنج شنبه 92/12/1 ساعت 7:31 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |


Design By : AMiR _ 2014