سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

دی 92 - Note Heart
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا


Note Heart


نـذر کـرده ام ..      

یک روزی که خوشحـال تـر بــودم،

          بیـایـــم و بنـویـسـم کـه

زنــدگی را بـایــد بـا لــذت خـورد ..

که ضـربـــه هــای روی سـر را بایـــد آرام بوسیـد ..

و بعـد لبخنــد زد و دوبـــاره بـا شــوق راه افتـــاد ..

یک روزی که خوشحـال تـر بــودم،     

           می آیــم و می نویـسم کـه

          " این نیـز بگـذرد " ..

« مثل همیشـه کـه همـه چیـز گذشتــه است »

یک روزی که خوشحـال تـر بــودم     

        یک نقـاشی از پـاییــز می گـذارم،

کـه یـادم بیـایــد زمستـــــان             

        تنهــا فصل زنــدگی نیـست،

زندگی پاییــز هـم می شـود ..

یک روزی که خوشحـال تـر بــودم،           

       نــذرم را ادا می کنـم ..

تــا روزهـــایی مثـل حـالا،   

    کـه خستگی و نــاتــوانـی،

لای دست و پـایـم پیچیــده است

             بخـوانمشـان و یـادم بیــایــد کـه

هیچ بهـار و پاییــزی بی زمستـــان مـزه نمی دهـد ..

نـذر کـرده ام ..

یک روزی که خوشحـال تـر بــودم،

     بیـایــ ـم و بنـویـسـم کـه 

همـه چیـز مثـل گذشتــه است 

دوست داشتنــی مثـل گذشتــه ..

.....

منــم، همـان فرزنــد زمستــــان ..


ثبت شده در جمعه 92/10/27 ساعت 12:7 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

روزی خواهــد آمــد که من و تـو ..

یک جــایی، خیــلـی دور از هــم،     

شب و روز ..     

    در آغـوش یک غریبــه، بیقــــرار هم باشیــم ..

و بعـد از هـر بــار هـم آغـوشی،      

         بـه یــــاد آغـــوش هـــم ،

سیگـاری روشـن کنیــم ..


ثبت شده در پنج شنبه 92/10/26 ساعت 12:1 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

بعـضـی وقتـهـا ..     

اونقـــدر دلتنگــه کسی میـشـی،    

که اگـه بفهمـــه ..             

   خـودش از نبــــودنش،

خجــالت میکشـــه ..   


ثبت شده در یکشنبه 92/10/22 ساعت 8:21 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

دیگــه ایـــن عشــق نیـست ..                

             وقتــی قلبـــت، بـــ ــرایــم نمی لــرزد !

چشمـت رو بـــه روی هــر دویـــمــــان بـــاز کـن ..    

ایــن عـادت، چقـ ـــدر می ارزد ؟!    


ثبت شده در پنج شنبه 92/10/19 ساعت 5:32 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

نـجنــگ ..     

آنکـــه میخـــواهـــــد بـــــــرود ،

     امـــروز نــــــــرود ،

         فــــردا، حتمـــا خواهـــد رفـــت ..


ثبت شده در سه شنبه 92/10/17 ساعت 4:51 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

حیف ..

غرورم باعث رنجوندنت، حیف ..

دیگه نیستی و این نبودنت، حیف ..

حیف، گلم بودی ولی سوزوندمت، حیف ..

چقدر ساده تو رو شکوندمت، حیف ..

..

بی تو تنهام، زندگی دور از تو عذابه،

ماه نمی تابه ..

حالا چشم هام، بدون تو هر شب بی خوابه،

قلبم بی تابه ..

کاشکی قلبم، مهربون تر بود با قلب تو،

که دیگه رفته ..

با این حسرت، پیش چشمام میگذره انگار،

تموم روزهای هفته ..

حیف با من ساختی، ولی نشناختمت، حیف ..

به پام باختی، کنار انداختمت، حیف ..

حیف، گلم بودی ولی سوزوندمت، حیف ..

چقدر ساده تو رو شکوندمت، حیف ..


 

"عاطفه ابراهیم تبار"


ثبت شده در پنج شنبه 92/10/12 ساعت 2:18 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

Love


ثبت شده در یکشنبه 92/10/8 ساعت 2:50 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

کنارت نبودم، حواسم بهت بود ..

از عمق وجودم، حواسم بهت بود ..

همیشه بـــرای تو دلتنگ بــودم

توی اون لحظه هایی که کمرنگ بــودم

حواســــم بهت بود ..

حواسم بهت بود که غمگین نبــاشی ..

که از غم نپـــاشی ..

حواســــم بهت بود که قلبت نلــرزه ..

که اشکت نلغــزه ، حواســــم بهت بود ..

حواســــم بهت بود ..

چقدر گریه کردم، چقدر غصه خوردم

کنارت نبودم، برای تو مردم ..

توی روزای دوری، حواسم بهت بود ..

همیشه یه جوری، حواســم بهت بود ..

حواســــم بهت بود .."محمد کاظمی"


ثبت شده در پنج شنبه 92/10/5 ساعت 8:56 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |

عاقبت جهل - ویژه اربعین:

 

Emam H


ثبت شده در سه شنبه 92/10/3 ساعت 1:17 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |


Design By : AMiR _ 2014