سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

تابلوی به سرقت رفته .. - Note Heart
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا


Note Heart


کاش دور و بـر مــا این همـــه دلبنـــــد نبــــود

و دلـــم پبش کسی غیـــر خداونــــد نبــــود ..

آتشی بـــودی و هـــر وقــت تــو را می دیــدم

مثل اسپنـــد، دلم جای خودش بنـد نبــــود ..

مثل یک غنچـه که از چیـده شدن می ترسید

خیــره بـودم به تــو و جــرات لبخنـــد نبــــود ..

هرچه من نقشه کشیـدم به تــو نزدیک شوم

کم نشد فاصله، تقصیــر تو هر چنــد نبــــود ..

شـدم از درس گریـــزان و به عشقت مشغــول

بین این دو چه کنـــم نقطــه پیـــونــد نبــــود ..

مدرسه جای کسی بود که یک دغدغه داشت

جــای آنهـا که به دنـبال تـــو بودنـــد، نبــــود ..

بعد از آن هر که تـــو را دیــد، رقیبـم شد و بعد

اتفــاقی که رقـــم خورد، خوشاینـــد نبــــود ..

آه، ای تـــــابـــلوی تـــــازه به سرقت رفتـــــــه!

کاش نقــاش تــو، این قــــدر هنرمند نبــــود ..


این شعر بهونه خوبی شد برای نوشتن این چند خط ..

امروز روز خوبی اصلا نبود ..

یکی از کسایی که دوسش داشتم از کنارم رفت ..

امیدوارم هرجا هست موفق باشه با این که دلم مطمئناً براش تنگ میشه ..

و امروز رو به نام اون ثبت میکنم  ....... "F.M"

چهارشنبه سوری همگی هم تبریک ..


ثبت شده در سه شنبه 92/12/27 ساعت 7:40 عصر توسط مخاطب خاص نظرات شما () |


Design By : AMiR _ 2014